Arealanvendelsesanalysetjenester

Arealanvendelsesanalyse er en essentiel service, der sikrer maksimal anvendelighed og kommerciel værdi af byggegrunde.

Denne service er designet til at gavne investorer og ejendomsejere/-sælgere ved at give detaljeret indsigt i grundens potentiale for byggeri.

Investorer kan bruge arealanvendelsesanalyse til at vurdere potentialet af byggejord og begynde at realisere deres investeringsplaner så hurtigt som muligt.

På den anden side kan ejendomsejere/-sælgere drage fordel af denne service ved at få et klart billede af, hvad der kan bygges på deres jord, hvilket direkte påvirker jordens værdi eller den pris, de kan opnå på markedet.

Analyse af jordens anvendelighed i Istrien, professionelle råd fra Alpha Luxe Group

Vores arealanvendelsesanalyseservice inkluderer en grundig kontrol af følgende:

  • tingbøger
  • kadastrale skitser
  • harmonisering af områder i katasteret og jordregistret
  • og en detaljeret oversigt over hver områdes Generelle Byplan (GUP)

Vi leverer også en grafisk og tekstuel præsentation for hver placering og et konceptdesign udarbejdet af vores ekspertarkitekter.

Med vores arealanvendelsesanalyseservice kan du træffe informerede beslutninger om den bedste anvendelse af din jord og maksimere dens potentielle værdi.

Sikr den højeste afkast af din investering med vores detaljerede arealanvendelsesanalyseservice, designet til at låse det fulde potentiale af din byggegrund op og lette informeret beslutningstagning.

Kontakt os i dag for en omfattende forståelse af din ejendoms byggemuligheder.

+385 52 204 933